آرشیو ماهانه: دسامبر 2023

پیمانکار پشتیبانی شبکه چه شرکتی هستند؟

پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری به معنای نگهداری و نظارت کلی بر سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در شبکه کامپیوتری یک سازمان یا مجموعه می باشد1. این پشتیبانی ممکن است درون سازمانی و توسط کارشناس پشتیبانی شبکه انجام شود یا ممکن است در قالب قراردادی به شرکت ثالثی واگذار شود2. خدمات پشتیبانی شبکه شامل موارد زیر […]